ALERGIE JAKO DEFEKT UKŁADU ODPORNOŚCIOWEGO.

 

W ostatnich latach notuje się wzrost zachorowań na choroby alergiczne. Alergia jest często powiązana z wieloma schorzeniami np. candidoza czy choroby nowotworowe.

Alergia jest często mylona z nietolerancją pokarmową.

Nietolerancja pokarmowa jest wynikiem niedoboru enzymów w przewodzie pokarmowym. Są dwie przyczyny braku lub niedoboru enzymu:

1 – organizm od urodzenia nie wytwarza wybranego enzymu w przewodzie pokarmowym,

2 – choroby jelit połączone z długotrwałymi biegunkami i/lub antybiotykoterapią oraz inne choroby lub stosowane leki, które uszkadzają błonę śluzową jelit, powodują zaburzenia w wytwarzaniu enzymów i ich niedobór, a więc nietolerancję wybranego pokarmu.

W pierwszym przypadku nietolerancja wybranych pokarmów utrzymuje się przez całe życie. Natomiast w drugim przypadku po usunięciu przyczyny i regeneracji błony śluzowej, organizm ponownie odzyskuje zdolność wytwarzania enzymów w związku z czym ustępuje nietolerancja danego pokarmu.

Alergia pokarmowa jest związana z defektem układu immunologicznego czyli odpornościowego i jest to nietypowa reakcja układu odpornościowego na składniki występujące w pokarmie czy środowisku.

Alergia może być dziedziczna lub nabyta. Jeśli rodzice oboje mają alergię, prawdopodobieństwo wystąpienia alergii u dziecka wzrasta. Do powstania defektu układu odpornościowego może dojść     w wyniku przeciążenia stresem, przebytej choroby, nadużywania leków i innych czynników środowiskowych mających wpływ na odporność człowieka np. praca w kontakcie z substancjami toksycznymi.

Do najczęstszych czynników wywołujących alergie pokarmowe zaliczamy między innymi:

Nie należy bagatelizować alergii pokarmowej, gdyż organizm z osłabionym układem immunologicznym jest bardziej podatny na rozwój innych schorzeń w tym nowotworów.

Objawy nietolerancji i alergii pokarmowej mogą być bardzo zbliżone. Zaliczyć do nich można:

Rozpoznanie i zdiagnozowanie alergii nie zawsze jest proste. W prostych przypadkach wystarczy dokonana przez dietetyka analiza dzienniczka obserwacji, zawierającego jadłospis jakościowy, pory posiłków i reakcje ze strony organizmu. W bardziej skomplikowanych sytuacjach należy przeprowadzić wiele kosztownych badań, aby znaleźć przyczyny problemu.

Dlatego bardzo ważna jest profilaktyka, która ma na celu budowanie i wzmacnianie odporności od najmłodszych lat. Wyrabianie zdrowych nawyków jest jednym z czynników gwarantujących lepszą kondycję zdrowotną dzieci a w przyszłości dorosłych ludzi. Podstawą profilaktyki jest aktywność ruchowa na świeżym powietrzu od maleńkiego, dbałość o dietę od poczęcia, a więc prawidłowe odżywianie matek w ciąży i karmiących, jak najdłuższe karmienie piersią, bez przepajania i dokarmiania. Polecam karmić wyłącznie piersią do roku minimum. Dzieci ze skłonnością do alergii powinny być karmione dłużej do dwóch a nawet 3 lat życia. Wprowadzając nowe pokarmy należy robić to bardzo ostrożnie i obserwować reakcje organizmu dziecka. Unikać pokarmów z listy najczęstszych alergenów. Z własnego doświadczenia wiem, że najlepszą dietą dziecka na start jest pełnowartościowa dieta roślinna bezglutenowa bez udziału silnie przetworzonej żywności w tym słodyczy.

Najnowsze badania pokazują, że organizm ma niesamowite zdolności regeneracyjne i naprawcze, jeśli tylko damy mu szansę. W związku z czym zjawisko alergii czy nietolerancji może być odwracalne. Dieta pełnowartościowa w połączeniu z aktywnością fizyczną daje taką szansę.

Czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał.

Zachęcam więc, aby dbać o dzieci od samego poczęcia. Uczyć ich prawidłowych nawyków poprzez dawanie dobrego przykładu, a więc sami też dbajmy o własną kondycję zdrowotną, przyjmując zasadę, że nigdy nie jest za późno na zmiany.

Dietetyk

Beata Mońka

Następny wpis: Poprzedni wpis: